Voortgang activiteiten

Investeringen

Voortgang activiteiten

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De kredieten, behorende bij de investeringen, zijn als onderdeel van de begroting vastgesteld door de raad. De meeste kredieten kennen een meerjarig verloop. Bij de jaarrekening wordt een totaaloverzicht van alle lopende kredieten gepresenteerd waarin dat verloop zichtbaar is en wordt tevens aangegeven welke kredieten kunnen worden afgesloten en welke nog doorlopen.

Bij de 1e en 2e prognose wordt bekeken welke kredieten eventueel afwijkingen vertonen en of er, ook vanwege de begrotingsrechtmatigheid, bijstellingen nodig zijn. Bij deze prognose is dat voor 1 krediet het geval. 

Groenkrediet (omvormen van heesters in extensief gras)

Het college heeft besloten om met ingang van 2023 een bezuiniging van € 100.000 op de onderhoud openbare ruimte door te voeren. Om deze bezuiniging te kunnen realiseren is in 2022 een eenmalig groenkrediet benodigd van € 247.000. Dit betreft onder andere het omvormen van heesters in extensief gras. Het groenkrediet valt binnen het begrote verzamelkrediet 2022 Groen en bomen. Als gevolg van gerealiseerde aanbestedingsvoordelen , is voor het groenkrediet dekking gevonden binnen het verzamelkrediet wegen/ rioolvervanging (tevens programma 3). De betreffende wegenkredieten zijn in totaal met € 247.000 afgeraamd wegens onder meer het behalen van aanbestedingsvoordelen en een creatiever ontwerp.

x € 1.000 Oorspronkelijk bijraming krediet '22
krediet 2e progn na 2e progn
Verzamelkrediet Groen en bomen 332 247 579
Verzamelkrediet Fietspaden 85 -47 38
Verzamelkrediet Buitenwegen 708 -200 508
Totaal 1.125 0 1.125