Voortgang activiteiten

Recapitulatie Programma's

Voortgang activiteiten

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
x € 1.000 prim begr wijzigingen wijzigingen stand 2e
2022 prognose 1 prognose 2 prognose
Baten
Programma 1 10.788 17 304 11.109
Programma 2 18.609 -2.835 -1.565 14.209
Programma 3 8.739 2.317 872 11.928
Programma 4 60.372 7.549 6.407 74.328
subtotaal 98.508 7.048 6.018 111.574
Lasten
Programma 1 30.764 1.187 1.831 33.782
Programma 2 33.647 4.986 154 38.787
Programma 3 20.424 3.503 147 24.074
Programma 4 18.999 887 419 20.305
subtotaal 103.834 10.563 2.551 116.948
Saldo van baten en lasten -5.326 -3.515 3.467 -5.374
Onttrekkingen reserves 4.807 2.032 6.839
Toevoegingen reserves 50 0 1.920 1.970
Saldo mutatie reserves 4.757 2.032 -1.920 4.869
Verloop begrotingssaldo 2022 -569 -1.483 1.547 -505
Waarvan incidenteel -4.191 461 -118 -3.612
Waarvan structureel 3.622 -1.944 1.665 3.108