Voortgang activiteiten

Recapitulatie programma's

Voortgang activiteiten

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
x € 1.000 prim begr wijzigingen Saldo wijzigingen stand 2e
2023 prognose 1 Prognose 1 prognose 2 prognose
Baten
Programma 1 12.169 2.900 15.069 -2.047 13.022
Programma 2 11.110 1.110 12.221 4.026 16.246
Programma 3 10.645 3.944 14.588 1.363 15.951
Programma 4 372 931 1.303 56 1.359
Programma 5 71.650 769 72.420 1.553 73.973
subtotaal 105.946 9.655 115.601 4.951 120.551
Lasten
Programma 1 34.472 89 34.560 973 35.533
Programma 2 32.054 6.542 38.596 603 39.199
Programma 3 23.864 6.839 30.703 -1.402 29.301
Programma 4 17.332 3.454 20.786 -111 20.675
Programma 5 52 145 197 8 205
subtotaal 107.775 17.069 124.844 71 124.914
Saldo van baten en lasten -1.828 -7.414 -9.243 4.880 -4.362
Onttrekkingen reserves 1.891 5.641 7.532 5.024 12.556
Toevoegingen reserves 50 99 149 7.377 7.526
Saldo mutatie reserves 1.841 5.542 7.383 -2.353 5.030
Verloop begrotingssaldo 2023 13 -1.872 -1.859 2.526 667
Waarvan incidenteel -586 -1.680 -778 8 -769
Waarvan structureel 599 -192 -1.081 2.518 1.436