Voortgang activiteiten

Recapitulatie Programma's

Voortgang activiteiten

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
x € 1.000 prim begr wijzigingen begr na progn 1 begr na progn 1 begr na progn 1 begr na progn 1
2022 prognose 1 2022 2023 2024 2025
Baten
Programma 1 10.788 17 10.805 11.047 11.316 11.316
Programma 2 18.609 -2.835 15.774 11.165 11.023 11.113
Programma 3 8.739 2.317 11.056 8.304 8.305 8.333
Programma 4 60.372 7.549 67.921 65.704 65.195 65.025
subtotaal 98.508 7.048 105.556 96.220 95.839 95.787
Lasten
Programma 1 30.764 1.187 31.951 30.253 30.186 30.087
Programma 2 33.647 4.986 38.633 31.934 30.264 30.081
Programma 3 20.424 3.503 23.927 17.937 18.207 17.983
Programma 4 18.999 887 19.886 16.711 16.319 16.190
subtotaal 103.834 10.563 114.397 96.835 94.976 94.341
Saldo van baten en lasten -5.326 -3.515 -8.841 -615 863 1.446
Onttrekkingen reserves 4.807 2.032 6.839 1.632 163 172
Toevoegingen reserves 50 0 50 50 0 0
Saldo mutatie reserves 4.757 2.032 6.789 1.582 163 172
Begrotingssaldo 2022-2025, stand progn 1 -569 -1.483 -2.052 967 1.026 1.618
Waarvan incidenteel -4.191 461 -3.682 122 -227 0
Waarvan structureel 3.622 -1.993 1.630 845 1.253 1.618