Voortgang activiteiten

Recapitulatie programma's

Voortgang activiteiten

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
x € 1.000 Begroting wijzigingen na progn 1 na progn 1 na progn 1 na progn 1
2023 prognose 1 2023 2024 2025 2026
Baten
Programma 1 12.169 2.794 14.963 13.149 14.276 14.279
Programma 2 11.110 669 11.779 11.055 11.006 10.994
Programma 3 10.645 3.122 13.767 10.210 10.318 10.106
Programma 4 372 97 469 1.409 1.416 1.506
Programma 5 71.650 723 72.373 72.982 73.845 69.795
subtotaal 105.946 7.405 113.351 108.805 110.861 106.680
Lasten
Programma 1 34.472 790 35.261 35.034 35.721 35.612
Programma 2 32.054 4.913 36.966 32.768 32.629 32.765
Programma 3 23.864 1.560 25.423 21.954 21.746 22.247
Programma 4 17.332 760 18.091 18.404 18.270 18.311
Programma 5 53 -146 -93 -70 -437 -833
subtotaal 107.775 7.877 115.648 108.090 107.929 108.102
Saldo van baten en lasten -1.829 -472 -2.297 714 2.932 -1.423
Onttrekkingen reserves 1.891 -1.301 590 16 15 2
Toevoegingen reserves 50 99 149 0 0 0
Saldo mutatie reserves 1.842 -1.400 441 16 15 2
Begrotingssaldo 2023-2026, stand progn 1 13 -1.872 -1.859 730 2.947 -1.421
Waarvan incidenteel -587 -191 -778 -645 -96 0
Waarvan structureel 600 -1.681 -1.081 1.375 3.043 -1.421