Leeswijzer

Deze kadernota begint met de kaderbrief: Het document waarmee we de door voorgestelde richting voor de meerjarenbegroting 2024-2027 aan u voorleggen. 

In het vervolg van de kadernota leest u per programma voor ieder beleidsveld onze ambities en de  trends en ontwikkelingen. Wat betreft de ambities vinden wij het belangrijk hier te melden dat deze ambities hun basis vinden in de vastgestelde begroting 2023 en dat dit onze huidige ambities zijn.