Opgave Winterswijk Drempelvrij

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedere inwoner wil volwaardig meedoen in onze samenleving. Maar onze samenleving kent drempels die dit moeilijk maken. Met de opgave Winterswijk Drempelvrij wil de gemeente deze drempels zoveel mogelijk weghalen. 

Relevante documenten:

VN- verdrag Handicap;
Inclusie-agenda 1.0;
Inclusie-agenda 2.0 .

Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Artikel 1 van de grondwet is gewijzigd. Het huidige artikel 1 van de Grondwet luidt voortaan: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Hiermee heeft de opgave Winterswijk Drempelvrij een grondwettelijke basis gekregen. Omdat de gemeente Winterswijk hier al mee bezig is, is deze grondwetwijziging een steuntje in de rug.

Antidiscriminatiebeleid. Er ligt een politieke toezegging van het college om antidiscriminatiebeleid te maken.

De fysieke toegankelijkheid vraagt voortdurend aandacht. Maar de opgave Winterswijk Drempelvrij werkt in toenemende mate ook aan de sociale toegankelijkheid voor sport, cultuur en recreatie. Zodat het aanbod aansluit op mensen met een beperking. 

Tot slot wordt de Achterhoek Pride maand steeds meer een regionaal event. Naast Oost Gelre sluiten ook andere gemeenten zich aan bij dit event. Ze zijn ook bereid om hier aan mee te betalen.