Opgave Winterswijk Armoedevrij

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Onze ambitie is een armoedevrij Winterswijk in 2040. Waarbij iedere inwoner volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We zetten we stappen om armoede fundamenteel te bestrijden, naast het verlichten van armoede op korte termijn. Onderwijs, werk en inkomen zijn een goed vangnet voor bestaanszekerheid. 

Winterswijk is er op gericht dat inwoners een fysiek en mentaal gezond en zelfstandig leven leiden. 

Relevante documenten:

  • DRIFT-actieagenda;
  • CBS armoedemonitor ;
  • STAP-uitvoeringsagenda.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

We zien nieuwe armoede ontstaan in Winterswijk. Dit zijn inwoners die inkomen hebben uit werk, maar toch niet voldoende rond kunnen komen, omdat hun financiën hier niet in voorzien. Dit komt onder andere door de hoge inflatie en gestegen energiekosten. Deze inwoners zijn lastiger te bereiken, bijvoorbeeld doordat ze niet in beeld zijn bij Fijnder omdat ze geen uitkering ontvangen. 

Financiële educatie gericht op weerbaarheid en veerkracht van jongeren wordt steeds belangrijker.