Opgave Centrum

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We werken aan een levendig centrum waar iedereen zich direct thuis voelt, een gezellige drukte en aangename rustige plekjes. Waar altijd wat te doen is en waar je mensen ontmoet. Het gevarieerde aanbod met winkels, horeca, markt, cultuur en dienstverlening, ambachten en evenementen trekt vele bezoekers uit de regio en ver over de Duitse grens. 

Relevante documenten: 

  • Coalitieakkoord gemeente Winterswijk ‘Samen aan de slag’;
  • Centrumvisie en uitvoeringsagenda.
Terug naar navigatie - Trends en ontwikkelingen

Sfeer en beleving in het (winkel)centrum is steeds belangrijker voor bezoekers om Winterswijk te blijven bezoeken. Hier dragen centrumontwikkelingen zoals de kwaliteitsimpuls voor de Markt en de Wooow aan bij.  Door de keuze om de ontwerpsessies voor de kwaliteitsimpuls voor de markt  uit te stellen/te combineren met visie op mobiliteit, kunnen we nu extra aandacht besteden aan sfeer en beleving in de aanloopstraten. 

Daarnaast blijft het goed bereikbaar houden van het centrum belangrijk, zowel in het vinden van een geschikte parkeerplek als de route van de parkeerplaats naar het centrum. 

Het thema hittestress blijft belangrijk voor het (winkel)centrum Winterswijk omdat het een erg versteend gebied  is. Hierdoor kan het in de zomer warm worden in het centrum. 

Tot slot wordt het toegankelijk houden van de centrum voor iedereen en het toevoegen van publieke en maatschappelijke functies steeds belangrijker, van een toegankelijke markt tot een openbaar toilet voor bijvoorbeeld minder validen.