Opgave Centrum

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het centrum is het hart van ons dorp. Dit is vitaal en klopt vol warmte voor iedere bezoeker. Deze levendigheid maken we met elkaar.

Relevante documenten:

  •  Coalitieakkoord gemeente Winterswijk ‘Winterswijk wint, duurzaam en daadkrachtig d’ran!’
  • Centrumvisie en uitvoeringsagenda

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

In de opgave Centrum is veel aandacht en capaciteit gestoken in de marktontwikkeling.  Op verschillende plekken is geïnvesteerd in fietsenstallingen, oplaadpunten en servicepalen. 

Het consumentenonderzoek naar de bezoekers van de warenmarkt heeft input geleverd voor de plannen rondom de toekomst van de warenmarkt.

Daarnaast zijn mooie resultaten behaald behaald rondom de festiviteiten 1572. Deze hebben we georganiseerd samen met belangenorganisaties in Winterswijk.

Tot slot is vanuit de opgave Centrum actief deelgenomen aan de Taskforce Bestaanszekerheid  voor de energie- en inflatiecrisis en de impact daarvan voor ondernemers.