Opgave 'Iedereen doet mee'

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Bij het uitvoeren van de opgaven Armoedevrij Winterswijk en Winterswijk Drempelvrij is geconcludeerd dat er op een aantal onderdelen samenhang tussen deze opgaven bestaat. Door ze samen te voegen, beogen we meer en beter resultaat te behalen en efficiënter te werken. De samengevoegde opgaven gaan verder onder de naam ‘Iedereen doet mee’.

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedereen moet mee kunnen doen in Winterswijk. Iedereen is gelijk in Winterswijk en krijgt gelijke kansen. Dat is onze ambitie. We willen een gemeente zijn waar inwoners kunnen zijn wie ze willen zijn en eenieder zijn identiteit en eigenheid met trots kan uitdragen. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen. We hebben daarbij speciale aandacht voor het voorkomen en tegengaan van discriminatie, problemen met geld en armoede. Ook willen we de positie van inwoners met een beperking versterken. Winterswijk is armoedevrij in 2040.

Relevante documenten:
-    VN-verdrag Handicap
-    Inclusie-agenda 1.0
-    Inclusie-agenda 2.0
-    Plan van aanpak Armoedevrij Winterswijk
-    Beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.

Terug naar navigatie - 1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.

Activiteiten

1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - 1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Activiteiten

1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.

Terug naar navigatie - 1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

We plaatsten 41 publicaties op werkaanwinterswijk.nl, waarvan 22 specifiek over toegankelijkheid. 

De armoedemonitor is (nog) niet gedaan omdat de lokale gegevens niet beschikbaar waren. 

De subjectieve monitor is uitgevoerd en ter kennisgeving naar de raad gegaan.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

Iedereen moet kunnen meedoen in Winterswijk. We werken aan gelijke kansen voor alle inwoners. We hadden daarbij speciale aandacht voor armoedeproblemen en het voorkómen van geldproblemen. Ook hebben we de positie van inwoners met een beperking versterkt. Dat deden we samen met de klankbordgroep Toegankelijkheid. We hebben gewerkt een integrale woonvorm voor mensen met en zonder beperkingen. We hebben knelpunten in de openbare ruimte in beeld gebracht en verbeterd. Verder hebben we met een prachtige Achterhoek Pride-maand uitgedragen dat we een regenbooggemeente zijn. De reflectieve monitor voor Armoedevrij Winterswijk is uitgevoerd. Deze monitor is de basis voor een nieuw uitvoeringsplan. Er zijn mooie campagnes geweest voor bewustwording, signalering en erkenning op het gebied van Armoede. Voorbeelden daarvan zijn een festival in de busremise en een podcast. Met name aan het einde van het jaar is veel inzet gepleegd op de Taskforce Bestaanszekerheid. Deze is opgericht vanwege de inflatie en de energiecrisis.