Paragraaf I Wet open overheid (WOO)

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is een belangrijke stap naar een transparante(re) digitale overheid.§.  Om burgers te ondersteunen bij hun informatievraagstukken, werd gemeenten verzocht om per 1 mei 2022 een of meerdere contactpersonen aan te stellen.

Gemeente Winterswijk heeft vanaf 1 mei een centraal e-mailadres beschikbaar gesteld. Ook hebben we tijdelijk een proces voor Woo-verzoeken ingericht met een aantal Woo-contactpersonen die dit Woo-proces ondersteun(d)en. Daarnaast heeft een externe adviseur een nulmeting uitgevoerd over onze huidige informatiehuishouding en een advies opgesteld voor het implementatietraject. Het betreft een implementatietraject met een pragmatische en integrale projectmatige aanpak. Daarbij worden naast de Woo diverse andere (nieuwe) wetten in samenhang ingevoerd. Ook wordt een zogenoemde I-kolom ingericht voor borging van de afspraken.

Vanaf 1 november 2022  is een kwartiermaker Informatievoorziening / programmamanager Woo gestart. Hij gaat de voorgestelde meerjarige implementatie realiseren, met ondersteuning van verschillende informatiespecialisten.