Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden.

Relevante documenten:

  • Uitvoeringsagenda Duurzaamheid januari 2019

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
  • De barometer ‘hernieuwbare opwek’ staat eind 2022 op minimaal 65% en in 2030 op 100%.

De barometer ‘hernieuwbare opwek’ stond eind 2022 op 27,4%

  • 33% van de daken is in 2030 voorzien van zonnepanelen. Eind 2022 is dit minimaal 21%.

Op basis van de luchtfoto's van  maart 2022: Winterswijk heeft 22.292 daken. Op 3.878 daken lagen zonnepanelen
Op 17,4% van de daken lagen in totaal ruim 75.000 zonnepanelen. 17,4% is lager dan het doel van 21% voor 2022. 28,3 % van de woondaken en 11,1 % van de bedrijfsdaken was voorzien van zonnepanelen. 

  • Via het platform Duurzaamheid bereiken we maandelijks gemiddeld ruim 1.750 mensen.

Via het platform Duurzaamheid bereiken we maandelijks gemiddeld 1470  mensen. In het Centrum Duurzaam Winterswijk ontvingen we in 2022 ruim 2000 bezoekers. 

  • 4.000 huishoudens voeren kleine energiebesparende maatregelen uit. Dit naar aanleiding van een actie voor huurders en woningeigenaren die in 2021 start en in 2022 doorloopt.

Via de RREW-campagnes hebben 2283 huurders + 1748 woningeigenaren  = 4031 huishoudens kleine energiebesparende maatregelen getroffen. Daarnaast hebben de energiebespaarmaatjes en energieconciërges 85 huishoudens bezocht en geholpen.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten en waarden ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Het gaat dan om  klimaat, biodiversiteit en natuurlijke voorraden. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze kwaliteiten en waarden.

In deze opgave is samen met de samenleving en organisaties gewerkt aan deze doelen. De realisatie in maat en getal leest u onder indicatoren.