Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Beste raadsleden, inwoners en andere belangstellenden,

Het doet ons genoegen om u het jaarverslag van 2022 van de gemeente Winterswijk te presenteren. Het was een jaar vol uitdagingen en kansen. 2022 begon met de voortdurende onzekerheid die COVID-19 met zich meebracht, en werd al snel gevolgd door de inval in Oekraïne. Ondanks deze onzekere en moeilijke tijden heeft de gemeente Winterswijk ook in 2022 de nodige stappen gezet.

Inspelen op crisissen
Met de inrichting van een noodfonds energiekosten konden we inwoners helpen die in financiële nood kwamen door de gestegen energielasten. Voor instellingen was en is een lening beschikbaar om de toegenomen energielasten te betalen. De andere crisis waarop we razendsnel hebben geacteerd is die van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Binnen een maand is een opvang gerealiseerd in de Vredense Hof. Hier wonen nu 175 Oekraïners.

Klimaatadaptatie
Samen met leerlingen, leraren, ouders, Pronova en lokale hoveniers hebben we meerdere schoolpleinen 'ontsteend'. Hier is groen voor in de plaats gekomen. Dit groen zorgt voor meer schaduw. Dat helpt tegen de hitte. In de groenvakken kan regen beter en gemakkelijker in de grond zakken. Zo helpt het groen ook tegen de droogte.

Elders in de gemeente zijn eveneens mooie initiatieven ontplooid in het kader van klimaatadaptatie. Voorbeelden hiervan zijn de Vloeiweide bij de Venemansmolen, de fruitboomgaard bij de Frerikshof en het buurtinititatief van de Generaal Berenschotweg. In het winkelcentrum zijn geveltuinen aangelegd. Deze zorgen voor koelere gevels en de opvang van regen.

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid bood het Green Leaf jaar vele kansen. We hebben vele regentonnen en compostvaten weggegeven aan onze inwoners. Ook konden we 11 organisaties steunen met een mooie bijdrage uit het Innovatie- en Stimuleringsfonds. Onze internationale contacten zijn fors uitgebreid met de presentaties die we in 7 landen hebben gegeven. Een hoogtepunt was een internationaal congres over duurzaamheid dat we samen met de gemeente Aalten organiseerden. 
 
De campagne voor de Regeling Reductie Energieverbruik Wonen was succesvol. Deze startte in 2021 en liep door in 2022. In totaal hebben 2283 huurders + 1748 woningeigenaren  = 4031 huishoudens kleine energiebesparende maatregelen getroffen. Daarnaast zijn door de energiebespaarmaatjes en energieconciërges 85 huishoudens bezocht en geholpen.

Bouwen en verbouwen
In 2022 zijn diverse woningbouwplannen gerealiseerd. Zo is de laatste woning op plan Morgenzon opgeleverd. Aan de Landbouwstraat zijn er negen woningen bijgekomen. Ook heeft De Woonplaats sociale huurwoningen aan de Vlierstraat gebouwd. Bovendien zijn diverse woningbouwplannen gestart, zoals de appartementen 'Johanna' aan de Houtladingstraat en appartementen aan de kop van de Meddosestraat. In 2022 zijn 79 nieuwe woningen gerealiseerd. Op 31 december 2022 waren er 107 in aanbouw. De wijkaanpak van De Pas is eveneens in 2022 gestart. Verschillende delen van de wijk zijn inmiddels aangepakt en hebben een facelift gehad.

We hebben voormalige steenfabriek De Vlijt aangekocht. Een mooie kans om antwoord te geven op vragen naar ruimte voor onze bedrijven.

Samen leven
We hebben besloten de ouderenbonden subsidie voor huisvesting te geven. Hiermee is een ontmoetingsruimte voor ouderen ingericht. Het project 1572 heeft een aantal succesvolle activiteiten voortgebracht zoals Kerst op de Lappenbrink.

In de openbare ruimte is een beweegroute gerealiseerd. Deze is voor iedereen geschikt: jong en oud, met en zonder beperking. De route is door middel van een app te activeren. In de pilot Inclusieve BSO (Buitenschoolse Opvang)  kunnen kinderen met een zorgvraag  naar de reguliere kinderopvang, dus samen met kinderen zonder zorgvraag. Andere stappen naar een drempelvrij Winterswijk zijn de verbetering van een aantal knelpunten in de openbare ruimte en de Achterhoek Pride-maand. Daarmee dragen we uit dat we een regenbooggemeente zijn.

Vanuit de opgave Armoedevrij Winterswijk hebben we de eerste editie van het festival Voor niets gaat de zon op georganiseerd. Doel was om op een ludieke manier armoede zichtbaar en bespreekbaar te maken. Daarnaast was het doel ook inwoners voor wie het bezoeken van een festival niet gebruikelijk is, een mooie dag te kunnen bezorgen. Dit festival is goed gewaardeerd.
Met het Platform Armoedevrij Winterswijk hebben we bijeenkomsten georganiseerd zoals: Regelarme zorg voor organisaties die werken met inwoners en armoede en een eerste bijeenkomst over het Samen Tegen Armoede Pact. 

Financiën
Wat betreft onze financiën kunnen we melden dat we 2022 afsluiten met een nadelig resultaat van € 527.000. Dit is in lijn met de verwachting in de laatste financiële prognose.


Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk