Bijlage 4 Investeringen

Investeringsoverzicht 2024 - 2027

Terug naar navigatie - Investeringsoverzicht 2024 - 2027

Met het vaststellen van de begroting autoriseert de gemeenteraad onderstaande investeringen (kredieten) voor de jaarschijf 2024. Deze kredieten blijven, in principe, 2 jaar beschikbaar. Bij de jaarrekening stellen we voor of de kredieten kunnen worden afgesloten of dat deze, goed onderbouwd, eventueel langer beschikbaar moeten blijven. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van vertraging in de uitvoering.

De genoemde investeringen vloeien voort uit beleidsdocumenten of plannen die eerder in de raad zijn behandeld zoals bijvoorbeeld het wegenplan, het onderwijshuisvestingsplan of het beleidsprogramma klimaatadaptie. De belangrijkste investeringen zijn hieronder nader toegelicht.

* € 1.000
Programma Beleidsveld Investeringskrediet 2024 2025 2026 2027 Totaal 2024 t/m 2027
2 2.2 Sport kunstgrasvelden FC Winterswijk fase 3 0 578 0 0 578
2 2.2 Sport Avanti/Wiko kunstgrasveld fase 2 255 0 0 0 255
2 2.2 Sport Toplaagrenovatie grasveld vv Meddo 30 0 0 0 30
2 2.2 Sport Toplaag kunstgras FC Winterswijk 1.147 0 0 0 1.147
2 2.2 Sport Trias fase II Toplaag kunstgras 420 0 0 0 420
2 2.2 Sport Meddo Renov Toplaag kunstgras 524 0 0 0 524
2 2.2 Sport KD VV MEC oefenhoek/trainingsveld 40 0 0 0 40
2 2.2 Sport FC Trias natuurgrasvelden fase 1 40 0 0 0 40
2 2.2 Sport verv gravelverharding Hickory 40 0 0 0 40
2 2.2 Sport verv kunstgrasstroken Archeus 45 0 0 0 45
2 2.4 Educatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 276 5.255 0 0 5.531
3 3.1 Openbare ruimte Hakkelerkamp Oost fase 1 2.062 0 0 0 2.062
3 3.1 Openbare ruimte Hakkelerkamp Oost 2 herinr-waterplan 1.540 2.192 0 0 3.732
3 3.1 Openbare ruimte De Pas herinrichting 924 0 0 0 924
3 3.1 Openbare ruimte Groenloseweg herinrichting 2.026 0 0 0 2.026
3 3.1 Openbare ruimte Bargerbosch herinrichting 0 75 120 1.440 1.636
3 3.1 Openbare ruimte parkeerterrein Hakkelerkampstraat 0 309 0 0 309
3 3.1 Openbare ruimte Reconstructie buitenwegen 1.675 620 473 412 3.181
3 3.1 Openbare ruimte Fietspaden/ fietsbrug 477 417 86 86 1.066
3 3.1 Openbare ruimte Laanbomen (vervanging) 251 251 251 251 1.006
3 3.1 Openbare ruimte parkeersysteem project stedelijke herverkaveling 152 0 0 0 152
3 3.1 Openbare ruimte Parkeerverwijssysteem 332 0 0 0 332
3 3.1 Openbare ruimte Verkeersmaatregelen binnenring centrum 500 0 0 0 500
3 3.1 Openbare ruimte Invest. Bijdr. ProRail onbew. overwegen (subsidie) -135 0 0 0 -135
3 3.2 Klimaat, water en milieu Klimaatadaptatie maatregelen 600 400 100 0 1.100
3 3.2 Klimaat, water en milieu Pompunits en rioolleidingwerk buitengebied 110 110 110 110 440
3 3.2 Klimaat, water en milieu Verleggen watergang Gaxel (bij BVG) 50 0 0 0 50
4 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening Hardware/ servers/ backup 281 513 515 122 1.431
4 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening Software 236 273 168 95 772
4 4.1 Bestuur, organisatie en dienstverlening Mobiele telefonie 189 0 0 189 378
4 4.2 Openbare orde en veiligheid Auto's handhaving en electrisch 35 50 0 50 135
Totaal 14.120 11.043 1.824 2.756 29.743

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

We temporiseren de uitvoering van fase 1 van het IHP.  Voor de school Woold kunnen we de huidige situatie echter niet langer voortzetten. Daar stellen we voor de tijdelijke huisvesting te vervangen. Voor 2024 is een voorbereidingskrediet nodig. De investering volgt in 2025.          
          
De investering in Hakkelerkamp fase 1 en 2  bestaat uit  deelkredieten voor de wegreconstructie, openbare verlichting, groenrenovatie en rioolvervanging.

De begrote reconstructie van de buitenwegen 2024 bestaan uit de Vredenseweg, Breukinkweg, Vreehorstweg, Mr. Meinenweg, Vosseveldseweg en de Burloseweg. Voor 2025 t/m 2027 staan de Oosterdorperdiek, Prangeweg, Masterveldweg, Eekelerweg, Eibergseweg en Beuksveld op de planning.         

De vervanging van laanbomen is gebaseerd op het laanbomen beheer plan.
                              
De maatregelen uit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie zijn van invloed op de reguliere vervanging van ons rioolstelsel naast de reguliere vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel.