Bijlage 5 Kerncijfers Gemeente Winterswijk

In deze bijlage zijn relevante en interessante kerncijfers per programma opgenomen. 

Programma 1: Sociaal krachtig Winterswijk
Uitstaande voorzieningen HbH (incl. PGB) 2018 2019 2020
HH1 653 786 852
HH2 115 116 96
Bron: Suite4Zorg
Peildatum: Jaarultimo 2020
Leerlingen met vervoersvoorziening 2018 2019 2020
Aantallen 53 77 75
Bron: Eigen bestand
Peildatum: Jaarultimo 2020
Aantal uitstaande vervoersvoorzieningen 2018 2019 2020
Regiotaxipassen 645 602 558
Bron: Suite4Zorg
Peildatum: Jaarultimo 2020
Programma 2: Meedoen in Winterswijk
Schoolverzuim meldingen 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Primair onderwijs 12 30 15
Voortgezet onderwijs 66 75 35
Middelbaar Beroepsonderwijs 32 47 24
Bron: DUO/Scholen
Peildatum: 31-7-2020
Leerlingen basisonderwijs (incl. speciaal onderwijs) 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Aantal 2.305 2.210 2.138
Bron: DUO
Peildatum: 1-10-2020
Leerlingen voortgezet onderwijs 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Aantal 1.911 1.837 1.740
Bron: DUO
Peildatum: 1-10-2020
Kinderopvang/peuterspeelzalen/peuteropvang 2018 2019 2020
Kinderopvang-locaties 5 12 12
Peuterspeelzalen 1 0 0
Peuteropvang-locaties 6 0 0
Buitenschoolse opvang locaties 6 5 5
Bron: LRK
Peildatum: 31-12-2020
Erkende sportverenigingen gemeente 2019 2020 2021
Aantal 23 23 23
Bron: Eigen systeem
Peildatum: 2021
Aantal actieve sporters bij verenigingen 2017 2018 2019
Aantal leden 5.780 5.662 5.523
Bron: Opgave verenigingen
Peildatum: 2019
Aantal verstrekte subsidies sport 2019 2020 2021
Binnensport 15 15 15
Buitensport 8 8 8
Bron: Eigen systeem
Peildatum: 2021
Groot- en detailhandel zaken in Winterswijk 2018 2019 2020
Aantal 525 520 530
Horecazaken in Winterswijk 2018 2019 2020
Aantal 140 155 150
Bron: CBS
Peildatum: 2020
Horecazaken in Winterswijk 2018 2019 2020
Aantal 140 155 150
Bron: CBS
Peildatum: 2020
Marktbezetting aantal m2 2019 2020
vet niet- vet vet niet-vet
Woensdag 155 581 180 566
Zaterdag 555 1.425 492 1.364
Bron: Gemeentelijk belastingsysteem
Peildatum: 2020
Koopzondagen 2019 2020
Aantal 20* 21*
*inclusief 8 extra koopzondagen in juli en augustus
Bron: gemeente
Peildatum: 2020
Aantal 2019 2020
Toeristische overnachtingen 560.409 555.911
(optelling van registreerde en forfaitaire overnachtingen)
Campings 32 32
Groepsaccommodaties 27 27
B&B 39 39
Vakantiewoningen 276 276
Bron: Team Belastingen
Peildatum: 2020
Toeristenbelasting 2018 2019 2020
Bruto inkomsten toeristenbelasting 708.000 753.000 428.000
Bron: Team Belastingen
Peildatum: Jaarrekening 2020
Aantal 2018 2019 2020
Recreatiewoningen 562 562 566
Bron: team Handhaving
Peildatum: 2020
Bibliotheek Winterswijk 2018 2019 2020
Bezoekers 88.209 78.668 42.966
Uitleningen 171.581 168.004 122.249
Bron: Jaarverslag 2020 Bibliotheek
Peildatum: 31-12-2020
De Storm 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Bezoekers 68.000 67.000 50.000
Bron: Jaarverslag 2019-2020 De Storm
Peildatum: 30-6-2020
Villa Mondriaan 2018 2019 2020
Bezoekers 13.474 12.000 10.000
Bron: Jaarverslag 2020 Villa Mondriaan
Peildatum: 31-12-2020
Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie 2018 2019 2020
Aantal leerlingen 693 687 427
Bron: Jaarverslag 2020 Boogie Woogie
Peildatum: 31-12-2020
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (ECAL) 2018 2019 2020
Virtuele unieke bezoekers 25.529 35.013 43.585
Fysieke geregistreerde bezoekers 1.224 1.607 996
Archiefstukken opgevraagd op de studiezaal 9.366 7.198 6.366
Bron: Jaarverslag 2020 ECAL
Peildatum: 31-12-2020
Aantal uitkeringen in Winterswijk 2018 2019 2020
WWB 558 542 540
IOAW/Z 40 38 38
Bron: SDOA
Peildatum: 31-12-2020
Programma 3: Werkend Winterswijk
Vergunningverlening 2017 2018 2019 2020
Omgevingsvergunningen bouw inclusief ontheffingen en overige geïntegreerde vergunningen 177 194 167 230
Omgevingsvergunningen kap, vergunningen APV en bijzondere wetten, vergunningen leegstandwet en gebruik gemeentegrond 607 720 705 450*
Totaal 784 923 872 680
*De daling aan vergunningen bij het apv cluster in 2020 ligt vooral in Covid-19 dat in maart vorig jaar zorgde voor een teruggang van vooral de evenementenvergunningen en aanverwante toestemmingen zoals d&h ontheffing, verkeersregelaars-toestemming en andere vergunningplichtige initiatieven van bedrijven. Voor een groot deel, 1e helft 2021 is dit nog steeds zo. Mogelijk dat in de 2e helft van 2021 het aantal afgegeven vergunningen van dit type door verdere versoepelingen (stap 4 en 5) voor o.a. evenementen weer zal stijgen. De bouw-economie gaat onverminderd door.
Verkeersveiligheid 2016 2017 2018
Geregistreerde ongevallen totaal per 1.000 inwoners -Winterswijk 8,8 7,3 6,7
Bron: WSG (Verkeersveiligheid)
Kengetallen wegen 2019 2020 2021 2022
verharde wegen binnen de kom 101 km 102 km 103 km 103 km
zandwegen 0 0 0 0
fietspaden 30 km 30 km 30 km 30 km
vm RAL fietspaden 0 0 0 0
instandhouding wegen binnen de kom 3,2 km 1,7 km 3 km 2 km
instandhouding fietspaden 0 0 0 0
openbare verlichting 5.177 st 5.195 st 5.215 st 5.215 st
vervanging openbare verlichting 30 st 83 st 80 st 80 st
bruggen 8 st 8 st 8 st 8 st
vervanging bruggen (autoverkeer) 0 0 0 0
vervanging brugdekken (autoverkeer) 0 0 0 0
vervanging voet-/fietsbruggen (dek) 0 0 0 0
tunnel 1 st 1 st 1 st 1 st
Kengetallen riolering en waterbeheer 2019 2020 2021 2022
riolering gemengd en vuilwater 112 km 112 km 112,5 km 112,5 km
riolering hemelwater 60 km 60 km 61,5 km 61,5 km
drukriolering persleiding 0 0 0 0
drukriolering pompunits 0 0 0 0
kolken 8.810 st 8.810 st 8.830 st 8.830 st
wadi’s 15 st 15 st 15 st 15 st
bergingsvijver 11 st 11 st 11 st 11 st
aansluitingen riolering 10.440 st 10.440 st 10.490 st 10.490 st
aansluitingen drukriolering 0 0 0 0
vervanging riolering 1,1 km 1,1 km 0,5 km 0,5 km
aanleg hemelwaterriolering 1,1 km 1,1 km 1,3 km 1,3 km
afgekoppeld verhard oppervlak 0 0 1,9 ha 1,9 ha
inspectie en reiniging riolering 5 km 5 km 5 km 5 km
Kengetallen groen 2019 2020 2021 2022
areaal groen 142,4 ha 142,4 ha 142,6 ha 142,6 ha
vervanging groen 0,2 ha 0,2 ha 0,2 ha 0,2 ha
Bron: paragraaf C Kapitaalgoederen (subonderdeel kern)
Kengetallen wegen 2019 2020 2021 2022
verharde wegen buiten de kom 212 km 212 km 213 km 213 km
zandwegen 125 km 125 km 125 km 125 km
fietspaden 10 km 11 km 12 km 12 km
vm RAL fietspaden 58 km 58 km 58 km 58 km
instandhouding wegen buiten de kom 4 km 3,1 km 3 km 3,9 km
instandhouding fietspaden 0 1,6 km 1,8 km 1,5 km
openbare verlichting 200 st 200 st 210 st 210 st
vervanging openbare verlichting 10 st 10 st 15 st 15 st
bruggen 62 st 62 st 62 st 62 st
vervanging bruggen (autoverkeer) 0 0 0 0
vervanging brugdekken (autoverkeer) 0 1 1 0
vervanging voet-/fietsbruggen (dek) 1 0 0 0
tunnel 0 0 0 0
Kengetallen riolering en waterbeheer 2019 2020 2021 2022
riolering gemengd en vuilwater 9 km 9 km 9,5 km 9,5 km
riolering hemelwater 3 km 3 km 3,5 km 3,5 km
drukriolering persleiding 270 km 270 km 270 km 270 km
drukriolering pompunits 1011 st. 1011 st. 1015 st 1015 st
kolken 450 st 450 st 460 st 460 st
wadi’s 0 0 0 0
bergingsvijver 0 0 0 0
aansluitingen riolering 0 0 0 0
aansluitingen drukriolering 2.670 st 2.670 st 2.710 st 2.710 st
vervanging riolering 0 0 0 0
aanleg hemelwaterriolering 0 0 0,5 km 0,5 km
afgekoppeld verhard oppervlak 0 0 0 0
inspectie en reiniging riolering 0 0 0 0
Kengetallen groen 2019 2020 2021 2022
areaal groen 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha
vervanging groen 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
Indicator 2017 2018 2019 2020
Aantal Winterswijkse AGEM-klanten *1 105 130 123 123
Aantal (semi) openbare laadpalen (e-auto's) *2 12 15 16 16
Hoeveelheid restafval (kg/inwoner) 3) 61 58 61 61
Hergebruik huishoudelijk afval 3) 87% 87% 87% 86%
Bron: AGEM, Klimaatmonitor en ROVA
NEO’s zonnepanelenviewer 2017 2018 2019
Aantal zonnepanelen 25.289 31.315 42.795
Oppervlakte (m2) 37.933 46.972 64.193
Opbrengst (kWh per jaar) 8.755.383 10.820.548 14.911.861
Opbrengst (TJ per jaar) 32 39 54
Groei opbrengst t.o.v. jaar ervoor (%) 48% 24% 38%
Percentage van opgaaf (%) 5,46% 6,75% 9,30%
Jaar Aantal landbouwbedrijven
2017 274
2018 270
2019 265
2020 261
Bron: CBS
Peildatum: 2020
Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk
E-diensten  / jaar 2017 2018 2019 2020
Afspraak maken 1548 1586 1885 2753
Uittreksel BRP 157 179 183 272
Snoeihout verbranden 6 86 71 49
Gevonden of verloren voorwerpen 339 371 368 356
Ontheffing blauwe zone 9 8 20 12
Geheimhoudingsverzoek 2 1 3 7
Naamgebruik wijzigen 9 5 6 13
Afschrift burgerlijke stand 214 250 224 293
Nee Ja sticker 117 152 171 186
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen + toestemming jaarlijks kwijtscheldingsonderzoek 149 106 159 147
Verzoek plaatsing tekst op informatiezuilen 28 21 1) 1)
Melding vellen houtopstand /zieke bomen 3 20 12 29
Aanvraag projectsubsidie 5 15 17 15
Verhuizing binnen de eigen gemeente 625 477 579 883
Vestiging in de gemeente 290 212 284 443
Aanvraag rioolaansluiting 36 40 41 35
Vaststellen activiteitensubsidie, projectsubsidie of subsidie voor het schooljaar 47 45 44 46
Activiteitensubsidie muziekverenigingen, speeltuinverenigingen of jeugd- en jongerenwerk 88 78 83 70
Verhuur leegstaande woning vergunningen 4 3 0 0
Activiteitenbesluit melding/melding incidentele festiviteit 8 15 15 2
Bezwaarschriften WOZ 47 50 69 58
Gehandicaptenparkeerplaatsen E-dienst 1 0 1 1
Geluidshinder ontheffingen 18 17 11 9
Kiezerspassen 28 2) 2) 2)
Mantelbuis- en kabelvergunningen 99 93 105 11
Collectevergunning 5 3 4 3)
Inzamelvergunning 1
Klachten afhandeling 17 10 7 10
Sluitingsuur ontheffingen horeca 0 0 0 1
Standplaatsvergunningen 8 12 8 9
Terrasvergunningen 2 1 1 6
Persoonsgegevens verstrekkingen 1 3 4) 4)
Burgercheque 9 10 3 4
Aanvraagformulier vergunning brandveilig gebruik tijdelijke bouwsels. 10 1 5) 5) 1
Ingebruikname openbare grond vergunningen 10 15 19 18
Aanvraag vergunning aanwezigheid speelautomaten 2 0 0 3
Reisdocument vermissing/diefstal 45 89 77 102
BRP-informatieverzoeken 5 0  0 4)
Standplaatsvergunningen weekmarkten 8 5 4 7
Wegen beheer en onderhoud 21 15 28 29
Verkeersbesluit ontheffingen (berijden voetgangersgebied) 1 1 2 6
Kiezerspassen of vervangende stempassen 14 3 19 0
Burgerinitiatief 0 0 1
Stembureauleden benoemingen 194
Exploitatievergunning horeca 3 4 2
Geboorteaangifte 33
Overlijdensaangifte 19
Drank- en horecavergunning 0
Driehoeks- en sandwichborden 0
Kamperen buiten kampeerterrein 0
Organiseren van kansspelen 0
Totaal gebruik e-diensten 4035 4001 4545 6136
1) niet meer uitgevoerd door gemeente
2) vervangen door formulier 'kiezerspassen of vervangende stempas'
3) Vervangen door inzamelvergunning
4) aanvraag online niet meer mogelijk
5) vervangen door landelijk formulier
Overzicht producten KCC 2018 2019 2020
Paspoorten 2.176 957 526
Nederlandse Identiteitskaart 2.939 1.248 1.242
Rijbewijs 3.240 3.353 3.065
Eigen verklaring CBR 520 484 338
Uittreksel BRP 425 429 214
Uittreksel Burgerlijke Stand 845 793 356
Verklaring omtrent gedrag 418 261 150
Huwelijken (incl. geregistreerd partnerschappen) 129 123 138
Totaal 10.692 7.648 6029
Veiligheid 2017 2018 2019 2020
aantal high impact misdrijven * 162 130 121 167
gemiddeld cijfer veiligheidsbeleving(schaal 1-10) ** 7,5
percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt ** 51%
Bron: *      jaarverslag politie 2017, 2018, 2019 en 2020
Bron: **   onderzoek gemeente Winterswijk 2017
Handhaving
Voor nadere informatie m.b.t. kerncijfers over handhaving wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en het Handhavingsjaarverslag. Het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 wordt naar verwachting in december 2021 vastgesteld door het college van B&W. Het Handhavingsjaarverslag 2021 wordt naar verwachting eind maart 2022 vastgesteld.