Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden.

Relevante documenten:

  • Uitvoeringsagenda Duurzaamheid januari 2019

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
  • De barometer ‘hernieuwbare opwek’ staat eind 2022 op minimaal 65% en in 2030 op 100%.
  • 33% van de daken is in 2030 voorzien van zonnepanelen. Eind 2022 is dit minimaal 21%.
  • Via het platform Duurzaamheid bereiken we maandelijks gemiddeld ruim 1.750 mensen.
  • 4.000 huishoudens voeren kleine energiebesparende maatregelen uit. Dit naar aanleiding van een actie voor huurders en woningeigenaren die in 2021 start en in 2022 doorloopt.