Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden.

Relevante documenten:

  • Uitvoeringsagenda Duurzaamheid januari 2019

Doelstellingen

4.1 De bebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.

Activiteiten

4.2 Winterswijk heeft een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030.

Activiteiten

4.3 We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair.

Activiteiten

Indicatoren

  • De barometer ‘hernieuwbare opwek’ staat eind 2022 op minimaal 65% en in 2030 op 100%.
  • 33% van de daken is in 2030 voorzien van zonnepanelen. Eind 2022 is dit minimaal 21%.
  • Via het platform Duurzaamheid bereiken we maandelijks gemiddeld ruim 1.750 mensen.
  • 4.000 huishoudens voeren kleine energiebesparende maatregelen uit. Dit naar aanleiding van een actie voor huurders en woningeigenaren die in 2021 start en in 2022 doorloopt.