Opgave 'Iedereen doet mee'

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Bij het uitvoeren van de opgaven Armoedevrij Winterswijk en Winterswijk Drempelvrij is geconcludeerd dat er op een aantal onderdelen samenhang tussen deze opgaven bestaat. Door ze samen te voegen, beogen we meer en beter resultaat te behalen en efficiënter te werken. De samengevoegde opgaven gaan verder onder de naam ‘Iedereen doet mee’.

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedereen moet mee kunnen doen in Winterswijk. Iedereen is gelijk in Winterswijk en krijgt gelijke kansen. Dat is onze ambitie. We willen een gemeente zijn waar inwoners kunnen zijn wie ze willen zijn en eenieder zijn identiteit en eigenheid met trots kan uitdragen. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen. We hebben daarbij speciale aandacht voor het voorkomen en tegengaan van discriminatie, problemen met geld en armoede. Ook willen we de positie van inwoners met een beperking versterken. Winterswijk is armoedevrij in 2040.

Relevante documenten:
-    VN-verdrag Handicap
-    Inclusie-agenda 1.0
-    Inclusie-agenda 2.0
-    Plan van aanpak Armoedevrij Winterswijk
-    Beleids- en uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2020-2024

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.

Terug naar navigatie - 1.1 Winterswijk is drempelvrij en voldoet aan het VN-verdrag Handicap.

Activiteiten

1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Terug naar navigatie - 1.2 Kinderen hebben gelijke kansen om hun talenten te ontwikkelen.

Activiteiten

1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.

Terug naar navigatie - 1.4 Het taboe rondom armoede is doorbroken.

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
  • We hebben minimaal vijftien publicaties rondom toegankelijkheid op werkaanwinterswijk.nl
  • Armoedemonitor CBS, waarbij we de nulmeting in 2020 vergelijken met de armoedemonitor van 2021. Naast de cijfers van het CBS gebruiken we de aantallen van de lokale instellingen, waarbij het effect een toename moet zijn in het gebruik van deze inkomensvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de regelingen voor kinderen waarbij de contributie van de sportclub wordt betaald.
  • Lerende en reflectieve evaluatie van het programma Armoedevrij Winterswijk (subjectieve meting).