Opgave Centrum

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We werken aan een levendig centrum waar iedereen zich direct thuis voelt, een gezellige drukte en aangename rustige plekjes. Waar altijd wat te doen is en waar je mensen ontmoet. 
Het gevarieerde aanbod met winkels, horeca, markt, cultuur en dienstverlening, ambachten en evenementen trekt vele bezoekers uit de regio en ver over de Duitse grens. 

Relevante documenten: 

  • Coalitieakkoord gemeente Winterswijk ‘Samen aan de slag’;
  • Centrumvisie en uitvoeringsagenda.

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Monitoring van winkelleegstand en bezoekersaantallen, zo kunnen we de positie van Winterswijk vergelijken met andere gemeenten. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

In het centrum komen verschillenden wensen. belangen en behoeften bij elkaar, waarbij partijen het niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn. Hierbij gaan we voor het beste plan voor Winterswijk en begrip voor elkaars standpunten.