Opgave Winterswijk Armoedevrij

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Onze ambitie is een armoedevrij Winterswijk in 2040. Waarbij iedere inwoner volwaardig mee kan doen in onze samenleving. We zetten we stappen om armoede fundamenteel te bestrijden, naast het verlichten van armoede op korte termijn. Onderwijs, werk en inkomen zijn een goed vangnet voor bestaanszekerheid. 

Winterswijk is er op gericht dat inwoners een fysiek en mentaal gezond en zelfstandig leven leiden. 

Relevante documenten:

  • DRIFT-actieagenda; 
  • CBS armoedemonitor ;
  • STAP-uitvoeringsagenda.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen

Terug naar navigatie - Handhaven Armoedevrij Winterswijk 2040 gericht op het stoppen van armoede. Dit doen we opgavegericht in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven, verenigingen, geloofsgemeenschappen en scholen

Activiteiten

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

We werken samen met Winterswijk aan een armoedevrij Winterswijk, waarbij partijen en organisaties uitgedaagd worden om verder te kijken dan hun eigen organisatieactiviteiten. Daarbij hebben we te maken met landelijk beleid waar als gemeente niet altijd direct invloed op hebben, maar ook externe factoren zoals de hoge energieprijzen waardoor meer mensen in armoede komen.