Opgave Drempelvrij Winterswijk

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Iedere inwoner wil volwaardig meedoen in onze samenleving. Maar onze samenleving kent drempels die dit moeilijk maken. Met de opgave Winterswijk Drempelvrij wil de gemeente deze drempels zoveel mogelijk weghalen. 

Relevante documenten:

  • VN- verdrag Handicap;
  • Inclusie-agenda 1.0;
  • Inclusie-agenda 2.0 .

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit

Terug naar navigatie - We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

De planning is dat op 1 juli 2023 de Inclusieagenda 3.0 gereed en vastgesteld is.

We maken 8 professionele publicaties en 3 filmpjes.