Opgave Drempelvrij Winterswijk

Ambitie

Iedere inwoner wil volwaardig meedoen in onze samenleving. Maar onze samenleving kent drempels die dit moeilijk maken. Met de opgave Winterswijk Drempelvrij wil de gemeente deze drempels zoveel mogelijk weghalen. 

Relevante documenten:

  • VN- verdrag Handicap;
  • Inclusie-agenda 1.0;
  • Inclusie-agenda 2.0 .

Doelenboom

Wat willen we bereiken?

Iedereen kan zichzelf zijn in onze gemeente; we dragen actief uit dat Winterswijk regenbooggemeente is

Activiteiten

We geven de verbinding met cultuur en sport een plek in de opgave

Activiteiten

We zorgen samen met betrokken inwoners dat de inclusie-agenda actueel blijft en voeren die uit

Activiteiten

Indicatoren

De planning is dat op 1 juli 2023 de Inclusieagenda 3.0 gereed en vastgesteld is.

We maken 8 professionele publicaties en 3 filmpjes.

 

Risico's

We zien momenteel geen risico's.