Opgave Duurzaamheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten, klimaat, biodiversiteit, cultuurhistorisch erfgoed en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden. Omdat we wel gevolgen ondervinden van de verandering van het klimaat is het ook een ambitie om ons daarop voor te bereiden. In 2050 is Winterswijk klimaatneutraal, energieneutraal en circulair. 

Relevante documenten:

  • Akkoord van Groenlo; 
  • Uitvoeringsagenda duurzaamheid januari 2019;
  • RES 1.0.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Terug naar navigatie - We wekken in 2030 voldoende duurzame energie op voor de doelstelling van een energieneutraal gebouwde omgeving in 2030

Activiteiten

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

In totaal komen er minimaal 12.000 nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken in 2023 bij.
Gemiddeld bezoeken 150 mensen per maand ons Centrum Duurzaam Winterswijk.
Gemiddeld hebben we 1750 digitale bezoekers op ons Platform Duurzaam Winterswijk per maand.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Het behalen van de opwekdoelstellingen is sterk afhankelijk van technische factoren zoals de aansluitingsmogelijkheden op het elektriciteitsnet. Ook is het afhankelijk van politieke keuzes rondom de opwek van duurzame energie. Het project D-factor is afhankelijk van de beschikbaarheid van collega's in de gemeentelijke organisatie.