Bijlage 1 Financiële vaste activa

Overzicht financiële activa

Terug naar navigatie - Overzicht financiële activa
Omschrijving (*1000) Boekwaarde Uitbreiding Afschrijving Afwaardering Vermindering Boekwaarde
31-12-2020 2021 2021 2021 2021 31 dec. 2021
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 461 1.931 0 0 0 2.392
Aandelen BNG 39 39
Aandelen Netwerkbeheerder Alliander 22 22
Aandelen waterbedrijf Vitens 5 5
Aandelen Winterswijk Energiebedrijf BV 9 9
aandelen Leisurelands 1 1
Deelneming PPS WRS en gem. BV 0 0
Deelneming in NV ROVA 385 385
Hybride obligatielening Alliander 0 1.931 1.931
Kapitaalverstrekking aan gemeensch.regelingen 45 0 0 0 0 45
Stadsbank Oost Nederland 45 45
Leningen aan deelnemingen 143 0 0 0 143 0
Vitens 143 143 0
Leningen aan verbonden partijen 4.644 986 0 0 804 4.826
Stichting Boogie Woogie 536 54 482
Startersleningen SVN 300 300
Duurzaamheidslening SVN 3.000 750 2.250
Blijverslening SVN 500 500
Duurzaamheidslening SVN non profit 300 300
Stichting Evenementen ABH City 8 8
Coronaleningen Ondernemers 0 400 400
Startersleningen 2021 0 586 586
Overige langlopende leningen 1.351 0 0 0 318 1.033
Hypothecaire geldleningen ambtenaren 1.351 318 1.033
Overige uitzettingen > 1 jr 61 0 0 0 0 61
Baatbelasting Technopark 61 61
Schatkistbankiern 4 7.982 0 0 0 7.986
Schatkistbankiern 4 7.982 7.986
Financiële vaste activa 6.709 10.899 0 0 1.265 16.343