Incidentele baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volgens de BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en
lasten. Op die manier kan beoordeeld worden of en in hoeverre er sprake is van een sluitende begroting. Uitgangspunt is dat incidentele lasten zoveel als mogelijk gedekt worden door incidentele baten. Voor het bepalen van de incidentele baten en lasten is de “notitie incidentele baten en lasten”
(gepubliceerd door de commissie BBV in januari 2012) als uitgangspunt genomen. 
In onderstaande tabel is zijn per programma de belangrijkste posten opgenomen.

Programma * 1.000 Begroting V/N Werkelijk V/N Verschil V/N
1 Sociaal krachtig Winterswijk 1.060.000 N 1.209.000 N 149.000 N
2 Meedoen in Winterswijk 2.559.000 N 1.063.000 N -1.496.000 V
3 Werkend Winterswijk -239.000 V -911.000 V -672.000 V
4 Bestuurlijk Winterswijk -1.635.000 V -1.698.000 V -63.000 V
Incidenteel resultaat 1.745.000 N -337.000 V -2.082.000 V

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

Het nadelige resultaat komt met name door de incidentele stijging van de kosten van de Jeugdhulp.

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

Het voordelige verschil komt met name door minder gebruik van de coronagelden. 

Programma 3 Werkend Winterswijk

Het positieve verschil is met name veroorzaakt door meeropbrengsten bouwleges.