Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2021
    1. Blz. 6 Inleiding
    2. Blz. 7 1. Het gerealiseerde resultaat op de baten en lasten over 2021
    3. Blz. 8 2. Budgetoverhevelingen
    4. Blz. 9 3. De ontwikkeling van onze bezittingen en schulden in het afgelopen jaar
    5. Blz. 10 4. De financiële kengetallen
    6. Blz. 11 5. Het resultaat en Covid-19
   3. Blz. 12 Jaar 2021 in Beeld
    1. Blz. 13 Het jaar 2021 in beeld
   4. Blz. 14 Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk
    1. Blz. 15 Inleiding
    2. Blz. 16 1.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 17 Portefeuillehouder
     2. Blz. 18 Ambitie
     3. Blz. 19 Doelstellingen
     4. Blz. 20 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 21 Wat is het resultaat?
    3. Blz. 22 1.2 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 23 Portefeuillehouder
     2. Blz. 24 Ambitie
     3. Blz. 25 Doelstellingen
     4. Blz. 26 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 27 Wat is het resultaat?
    4. Blz. 28 1.3 Jeugd
     1. Blz. 29 Portefeuillehouder
     2. Blz. 30 Ambitie
     3. Blz. 31 Doelstellingen
     4. Blz. 32 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 33 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 34 Financiële onderbouwing programma 1
     1. Blz. 35 Baten en lasten
     2. Blz. 36 Toelichting exploitatie
     3. Blz. 37 Toelichting investeringen
    6. Blz. 38 Indicatoren en kerncijfers programma 1
     1. Blz. 39 Indicatoren 1.1. Volksgezondheid
     2. Blz. 40 Indicatoren 1.2. Maatschappelijke ondersteuning
     3. Blz. 41 Indicatoren 1.3 Jeugd
   5. Blz. 42 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
    1. Blz. 43 Inleiding
    2. Blz. 44 2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)
     1. Blz. 45 Portefeuillehouder
     2. Blz. 46 Ambitie
     3. Blz. 47 Doelstellingen
     4. Blz. 48 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 49 Wat is het resultaat?
    3. Blz. 50 2.2 Cultuur en ontspanning (sport)
     1. Blz. 51 Portefeuillehouder
     2. Blz. 52 Ambitie
     3. Blz. 53 Doelstellingen
     4. Blz. 54 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 55 Wat is het resultaat?
    4. Blz. 56 2.3 Inkomen en participatie
     1. Blz. 57 Portefeuillehouder
     2. Blz. 58 Ambitie
     3. Blz. 59 Doelstellingen
     4. Blz. 60 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 61 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 62 2.4 Educatie
     1. Blz. 63 Portefeuillehouder
     2. Blz. 64 Ambitie
     3. Blz. 65 Doelstellingen
     4. Blz. 66 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 67 Wat is het resultaat?
    6. Blz. 68 2.5 Economie
     1. Blz. 69 Portefeuillehouder
     2. Blz. 70 Ambitie
     3. Blz. 71 Doelstellingen
     4. Blz. 72 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 73 Wat is het resultaat?
    7. Blz. 74 Financiële onderbouwing programma 2
     1. Blz. 75 Baten en lasten
     2. Blz. 76 Toelichting exploitatie
     3. Blz. 77 Investeringen
     4. Blz. 78 Toelichting Investeringen
    8. Blz. 79 Indicatoren en kerncijfers programma 2
     1. Blz. 80 Programma 2 Meedoen in Winterswijk
     2. Blz. 81 Indicatoren
     3. Blz. 82 Indicatoren 2.1 Cultuur en ontspanning (cultuur)
     4. Blz. 83 Indicatoren 2.2. Cultuur en ontspanning (sport)
     5. Blz. 84 Indicatoren 2.3 Inkomen en participatie
     6. Blz. 85 Indicatoren 2.4 Educatie
     7. Blz. 86 Indicatoren 2.5 Economie
   6. Blz. 87 Programma 3 Werkend Winterswijk
    1. Blz. 88 Inleiding
    2. Blz. 89 3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
     1. Blz. 90 Portefeuillehouder
     2. Blz. 91 Ambitie
     3. Blz. 92 Doelstellingen
     4. Blz. 93 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 94 Wat is het resultaat?
    3. Blz. 95 3.2 Riolering en reiniging
     1. Blz. 96 Portefeuillehouder
     2. Blz. 97 Ambitie
     3. Blz. 98 Doelstellingen
     4. Blz. 99 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 100 Wat is het resultaat?
    4. Blz. 101 3.3. Duurzaamheid
     1. Blz. 102 Ambitie
    5. Blz. 103 3.4 Grondexploitatie
     1. Blz. 104 Ambitie
    6. Blz. 105 Financiële onderbouwing programma 3
     1. Blz. 106 Baten en lasten
     2. Blz. 107 Toelichting exploitatie
     3. Blz. 108 Investeringen
     4. Blz. 109 Toelichting investeringen
    7. Blz. 110 Indicatoren en kerncijfers programma 3
     1. Blz. 111 Indicatoren 3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
     2. Blz. 112 Indicatoren 3.2 Riolering en reiniging
   7. Blz. 113 Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk
    1. Blz. 114 Inleiding
    2. Blz. 115 4.1 Bestuur – algemene ondersteuning
     1. Blz. 116 Portefeuillehouder
     2. Blz. 117 Ambitie
     3. Blz. 118 Doelstellingen
     4. Blz. 119 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 120 Wat is het resultaat?
    3. Blz. 121 4.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 122 Portefeuillehouder
     2. Blz. 123 Ambitie
     3. Blz. 124 Doelstellingen
     4. Blz. 125 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 126 Wat is het resultaat?
    4. Blz. 127 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing
     1. Blz. 128 Portefeuillehouder
     2. Blz. 129 Ambitie
     3. Blz. 130 Doelstellingen
     4. Blz. 131 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 132 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 133 4.4 Overige middelen
     1. Blz. 134 Portefeuillehouder
     2. Blz. 135 Ambitie
     3. Blz. 136 Doelstellingen
     4. Blz. 137 Hoe te bereiken?
     5. Blz. 138 Wat is het resultaat?
    6. Blz. 139 Financiële onderbouwing programma 4
     1. Blz. 140 Baten en lasten
     2. Blz. 141 Toelichting exploitatie
     3. Blz. 142 Investeringen
     4. Blz. 143 Toelichting investeringen
    7. Blz. 144 Indicatoren en kerncijfers programma 4
     1. Blz. 145 Indicatoren 4.1 Bestuur - algemene ondersteuning
     2. Blz. 146 Indicatoren 4.2 Openbare orde en veiligheid
     3. Blz. 147 Indicatoren 4.3 Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing
     4. Blz. 148 Indicatoren 4.4 Overige middelen
  2. Blz. 149 Opgaven
   1. Blz. 150 Opgave 1. Winterswijk Drempelvrij
    1. Blz. 151 Ambitie
    2. Blz. 152 Doelstellingen
    3. Blz. 153 Hoe te bereiken?
    4. Blz. 154 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 155 Indicatoren
   2. Blz. 156 Opgave 2. Armoedevrij Winterswijk
    1. Blz. 157 Ambitie
    2. Blz. 158 Doelstellingen
    3. Blz. 159 Hoe te bereiken?
    4. Blz. 160 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 161 Indicatoren
   3. Blz. 162 Opgave 3. Centrum
    1. Blz. 163 Ambitie
    2. Blz. 164 Doelstellingen
    3. Blz. 165 Hoe te bereiken?
    4. Blz. 166 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 167 Indicatoren
   4. Blz. 168 Opgave 4. Duurzaamheid
    1. Blz. 169 Ambitie
    2. Blz. 170 Doelstellingen
    3. Blz. 171 Hoe te bereiken?
    4. Blz. 172 Wat is het resultaat?
    5. Blz. 173 Indicatoren
  3. Blz. 174 Paragrafen
   1. Blz. 175 Paragraaf A Lokale Heffingen
    1. Blz. 176 Inleiding
    2. Blz. 177 Beleid
    3. Blz. 178 Belastingdruk
    4. Blz. 179 Toelichting belastingdruk
    5. Blz. 180 Overzicht belastingopbrengsten 2021
    6. Blz. 181 Onroerende-zaakbelastingen € 6.120.000 (Begroot: € 6.106.000)
    7. Blz. 182 Toeristenbelasting € 720.000 (Begroot: € 731.000)
    8. Blz. 183 Forensenbelasting € 94.000 (Begroot: € 83.000)
    9. Blz. 184 Precariobelasting € 5.000 (Begroot: €50.000)
    10. Blz. 185 Afvalstoffenheffing € 2.594.000 (Begroot: €2.577.000)
    11. Blz. 186 Rioolheffing € 3.920.000 (Begroot: € 3.975.000)
    12. Blz. 187 Grafrechten € 204.000 (Begroot: € 204.000)
    13. Blz. 188 Marktgelden € 0 (Begroot: € 107.000)
    14. Blz. 189 Leges Algemene Dienstverlening € 438.000 (Begroot: € 367.000)
    15. Blz. 190 Leges omgevingsvergunning € 1.606.000 (Begroot: € 1.666.000)
    16. Blz. 191 Reclamebelasting € 0 (Begroot: € 105.000)
    17. Blz. 192 Kwijtschelding
    18. Blz. 193 Overzicht van de verleende kwijtschelding
   2. Blz. 194 Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 195 Inleiding
    2. Blz. 196 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 197 Risico's
    4. Blz. 198 Bepalen risico
    5. Blz. 199 Kengetallen financiële positie
    6. Blz. 200 1. en 2. Netto schuldquote inclusief verstrekte leningen en netto schuldquote exclusief verstrekte leningen
    7. Blz. 201 3. Solvabiliteit
    8. Blz. 202 4. Structurele exploitatieruimte
    9. Blz. 203 5. Grondexploitatie
    10. Blz. 204 6. Belastingcapaciteit
   3. Blz. 205 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 206 Inleiding
    2. Blz. 207 Wegen
    3. Blz. 208 Riolering en waterbeheer
    4. Blz. 209 Groen
    5. Blz. 210 Gebouwen
   4. Blz. 211 Paragraaf D Financiering
    1. Blz. 212 Inleiding
    2. Blz. 213 Kasbeheer
    3. Blz. 214 Risicobeheer
    4. Blz. 215 Gemeentefinanciering
    5. Blz. 216 Schatkistbankieren
    6. Blz. 217 Kasstroom overzicht
    7. Blz. 218 Rentevisie
    8. Blz. 219 Omslagrente
    9. Blz. 220 Renterisiconorm
    10. Blz. 221 Kasgeldlimiet
   5. Blz. 222 Paragraaf E Bedrijfsvoering
    1. Blz. 223 Personeel en organisatie
    2. Blz. 224 Informatisering en automatisering
    3. Blz. 225 Informatiebeveiliging
    4. Blz. 226 Digitale samenwerking
    5. Blz. 227 Datagestuurd werken
    6. Blz. 228 Digitale documentaire informatievoorziening
    7. Blz. 229 Automatisering
    8. Blz. 230 Inkoop
    9. Blz. 231 Overige facilitaire zaken (inclusief beheer gebouwen)
    10. Blz. 232 Overhead
   6. Blz. 233 Paragraaf F Verbonden partijen
    1. Blz. 234 Inleiding
    2. Blz. 235 Gemeentelijk beleid
    3. Blz. 236 Stichting Platform Armoedevrij Winterswijk
    4. Blz. 237 GGD Noord- en Oost- Gelderland
    5. Blz. 238 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
    6. Blz. 239 Sociale Dienst Oost Achterhoek
    7. Blz. 240 Stadsbank Oost Nederland
    8. Blz. 241 Werkbaan Oost BV
    9. Blz. 242 Stichting Achterhoek Toerisme
    10. Blz. 243 Omgevingsdienst Achterhoek
    11. Blz. 244 Coöperatieve Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM U.A.
    12. Blz. 245 B.V. Winterswijks Energiebureau
    13. Blz. 246 Stichting Winterswijk Cultuur Landschap (WCL)
    14. Blz. 247 ROVA
    15. Blz. 248 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)
    16. Blz. 249 Gemeenschappelijke regeling Regio Achterhoek
    17. Blz. 250 Gemeenschappelijke regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
    18. Blz. 251 N.V. Alliander
    19. Blz. 252 N.V. Vitens
    20. Blz. 253 N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
   7. Blz. 254 Paragraaf G Grondbeleid
    1. Blz. 255 Inleiding
    2. Blz. 256 Geen afzonderlijk Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) meer
    3. Blz. 257 Onze visie op grondbeleid in relatie tot onze programmadoelstellingen
    4. Blz. 258 Hoe voeren we ons grondbeleid uit?
    5. Blz. 259 Woonbeleid
    6. Blz. 260 Bedrijventerreinen
    7. Blz. 261 Planontwikkeling gemeentelijk initiatief
    8. Blz. 262 Planontwikkeling particulier initiatief
    9. Blz. 263 Financiële positie grondexploitatie
    10. Blz. 264 Bouwgrond in exploitatie (BIE)
    11. Blz. 265 Verloop boekwaarde BIE
    12. Blz. 266 Financieel resultaat BIE
    13. Blz. 267 Verliesvoorziening BIE
    14. Blz. 268 Resultaat 2021 ten opzichte van de begroting 2021
    15. Blz. 269 Uitgegeven gronden in eigen exploitaties
    16. Blz. 270 Meerjaren Perspectief grondexploitaties
    17. Blz. 271 Uitgangspunten actualisering grondexploitatieberekeningen bij de jaarrekening 2021
    18. Blz. 272 Programma Woningbouw
    19. Blz. 273 Programma bedrijventerreinen en overige in m2
    20. Blz. 274 Grondprijzen
    21. Blz. 275 Rekenparameters
    22. Blz. 276 Actuele prognose van de resultaten van de totale grondexploitatie
    23. Blz. 277 Risicoanalyse en weerstandscapaciteit
    24. Blz. 278 Faciliterend grondbeleid
    25. Blz. 279 Strategische posities en grondexploitaties in voorbereiding
    26. Blz. 280 Geopende en beëindigde complexen
   8. Blz. 281 Paragraaf H Algemene middelen
    1. Blz. 282 Inleiding
   9. Blz. 283 Paragraaf I Integriteit
    1. Blz. 284 Inleiding
    2. Blz. 285 Integriteit politieke ambtsdragers
    3. Blz. 286 Andere regels en procedures
    4. Blz. 287 Voorbeelden van de praktische toepassing
    5. Blz. 288 Integriteit ambtenaren
   10. Blz. 289 Paragraaf J Covid-19
    1. Blz. 290 Inleiding
    2. Blz. 291 Algemeen
    3. Blz. 292 Korte termijn effecten op de gemeente
    4. Blz. 293 Verwachte lange termijn effecten op de gemeente en visie
    5. Blz. 294 Totaal van de financiële effecten
    6. Blz. 295 Rechtmatigheid en risico’s
    7. Blz. 296 Inzet van de ambtelijke organisatie
  4. Blz. 297 Financiële jaarrekening 2021
   1. Blz. 298 Balans
    1. Blz. 299 Balans
   2. Blz. 300 Toelichting op de balans
    1. Blz. 301 Waarderingsgrondslagen
    2. Blz. 302 Schatting en Stelselwijziging vaste activa
    3. Blz. 303 Algemene grondslagen
    4. Blz. 304 Balans-vaste activa: bezittingen met een lange looptijd
    5. Blz. 305 Balans- vlottende activa: bezittingen met een korte looptijd
    6. Blz. 306 Balans- vaste passiva
    7. Blz. 307 Balans- vlottende passiva
   3. Blz. 308 Vaste activa
    1. Blz. 309 Immateriële vaste activa
    2. Blz. 310 Materiële vaste activa
    3. Blz. 311 Investeringen
    4. Blz. 312 Niet in exploitatie genomen gronden
    5. Blz. 313 Financiële vaste activa
    6. Blz. 314 Schatkistbankieren
   4. Blz. 315 Vlottende activa
    1. Blz. 316 Voorraden
    2. Blz. 317 Verloop grondexploitatie
    3. Blz. 318 Uitzettingen met een rente typische looptijd < 1 jaar
    4. Blz. 319 Vorderingen
    5. Blz. 320 Liquide middelen
    6. Blz. 321 Overlopende activa
   5. Blz. 322 Vaste passiva
    1. Blz. 323 Inleiding
    2. Blz. 324 Eigen Vermogen
    3. Blz. 325 Korte toelichting per reserve
    4. Blz. 326 Voorzieningen
    5. Blz. 327 Overige voorzieningen
    6. Blz. 328 Vaste schulden
   6. Blz. 329 Vlottende passiva
    1. Blz. 330 Inleiding
    2. Blz. 331 Overlopende passiva
    3. Blz. 332 Vooruit ontvangen bedragen
    4. Blz. 333 Overige vooruit ontvangen bedragen
   7. Blz. 334 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    1. Blz. 335 Inleiding
    2. Blz. 336 Toelichting
    3. Blz. 337 Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen:
   8. Blz. 338 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
    1. Blz. 339 Inleiding
    2. Blz. 340 Toelichting
   9. Blz. 341 Overzichten van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 342 Tabel baten en lasten
    2. Blz. 343 Toelichting
    3. Blz. 344 Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen
   10. Blz. 345 Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 346 Inleiding
    2. Blz. 347 Toelichting
   11. Blz. 348 Wet normering topinkomens
    1. Blz. 349 Inleiding
    2. Blz. 350 WNT de heer Hollander (griffier)
    3. Blz. 351 WNT de heer Goedmakers (gemeentesecretaris)
  5. Blz. 352 Bijlagen
   1. Blz. 353 Bijlage 1 Financiële vaste activa
    1. Blz. 354 Overzicht financiële activa
   2. Blz. 355 Bijlage 2 Baten en Lasten per taakveld
    1. Blz. 356 Overzicht baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 357 Bijlage 3 SISA
    1. Blz. 358 Bijlage
   4. Blz. 359 Bijlage 4 Investeringskredieten
    1. Blz. 360 Overzicht investeringskredieten
    2. Blz. 361 Toelichting Investeringskredieten
   5. Blz. 362 Bijlage 5 Beleids- en prestatie indicatoren
    1. Blz. 363 Inleiding
    2. Blz. 364 Programma 1: Sociaal krachtig Winterswijk
    3. Blz. 365 Programma 2: Meedoen in Achterhoek
    4. Blz. 366 Programma 3: Werkend Winterswijk
    5. Blz. 367 Programma 4: Bestuurlijk Winterswijk
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap