Opgave 4. Duurzaamheid

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk wil dat de huidige kwaliteiten,  zoals klimaat, biodiversiteit en natuurlijke voorraden, ook beschikbaar zijn voor volgende generaties. Duurzaamheid gaat over het beschermen en behouden van deze waarden.

Relevante documenten voor deze opgave zijn:

 •  Uitvoeringsagenda Duurzaamheid januari 2019

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • De gebouwde omgeving van Winterswijk is energieneutraal in 2030. We benutten in Winterswijk onze cultuurhistorie en biodiversiteit.
 • We hebben een duurzame gemeentelijke organisatie in 2030.
 • We zijn een volledig duurzame gemeente in 2050, dus ook klimaatneutraal en circulair.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We stimuleren inwoners en bedrijven om maximaal energie te besparen door onder meer te isoleren.
 • We ondersteunen het opwekken van duurzame energie op daken en op zonnevelden.
 • We maken plannen die er op termijn toe leiden dat woningen geen aardgas meer gebruiken.
 • We voeren het project Duurzaamheidsfactor uit in de gemeentelijke organisatie.
 •  We bouwen samen met onze inwoners verder aan een circulaire economie.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • We wonnen de Green Leaf Award
  • Dit is een Europese prijs voor duurzame gemeenten. Winterswijk heeft bij haar presentatie het accent gelegd op het Duurzaamheidscentrum, op het Nationaal Landschap en op recycling & hergebruik. We hebben vooral gewonnen omdat we zoveel samenwerken met onze inwoners. 
   Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 200.000. Met een aantal budgetoverhevelingen is hier nog geld aan toegevoegd. Hiermee organiseren we het Green Leaf jaar 2022. 
 • We voerden activiteiten  de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019 – 2022 uit
  • Bij de Groene Tuinen Actie is 1235 vierkante meter verharding verwijderd en groen aangelegd.
  • We hebben een geveltuinenactie en ook weer de steenbreekactie gedaan
  • De Regeling Reductie Energieverbruik-actie is afgrond. Ruim 3000 woningeigenaren hebben meegedaan. Met de resultaten besparen we jaarlijks 545.000 kg CO2
  • De Energietafel heeft de Duurzaamheidsprijs Winterswijk 2021 gewonnen voor haar inspanningen bij de energietransitie.
  • Via het platform Duurzaamheid bereikten we maandelijks gemiddeld 950 gebruikers per maand. 
  • Om de opwek van energie nog verder te stimuleren staan we nu ook kleine windmolens toe waar het kan.
  • Het duurzaamheidscentrum is verbouwd en hiermee aantrekkelijker geworden.
 • We stimuleren zonne-energie
  • In 2021 is het Arrisveld aangesloten op het elektriciteitsnet. Onder andere dankzij dit veld wekken we nu 26% van de hoeveelheid energie die in 2030 verwachten nodig te hebben voor de gebouwde omgeving duurzaam op (het doel was minimaal 18%).
 • We maakten een Warmtetransitievisie
  • De Warmtetransitievisie is af en is vastgesteld door de raad. 
 • We stelden de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vast
  • Dit deden we samen met onze partners in de RES-regio. De RES-plannen voor Winterswijk sluiten aan bij de bestaande ambities.
 • We voeren project Duurzaamheidsfactor uit
  • We hebben gewerkt aan interne bewustwording in het kader van de D-factor (Duurzaamheidsfactor).
  • We hielden mede naar aanleiding van de Green Leaf Award een gemeentelijk webinar over het verminderen van de milieu-impact van ons handelen.
  • Op steeds meer terreinen lukt het om duurzamer te worden. Denk aan de verduurzaming van het Raadhuis, het  gebruik van cementloos beton bij de Albert Schweitzerlaan of aan het hergebruik van oude verkeersborden. Toch zullen we ons nog enorm moeten inspannen om in 2030 als gemeentelijke organisatie duurzaam en circulair te zijn.
 • Onderzoek doen naar waterstoftoepassingen.
  • Het onderzoek naar waterstoftoepassingen heeft niet tot een concrete toepassing geleid. Het onderzoek is ter kennisname naar de raad gegaan. 
  • We bleven de ontwikkelingen op het gebied van waterstof volgen. We hebben in het kader van het Innovatiefonds een waterstofminiatuurauto vergoed. Technieklokaal Skills gebruikt dit voor haar lessen. Een leuk nieuw initiatief was een studieproject van leerlingen van het Komrij College naar waterstof. De Energietafel begeleidde dit. 

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • De barometer hernieuwbare opwek staat in 2030 op 100% en in 2021 op minimaal 18%.
 • Eind 2022 is minimaal 50 hectare ‘zon als park’ aangelegd.
 • Via het platform Duurzaamheid bereiken we maandelijks gemiddeld ruim 1750 mensen.