Opgave 3. Centrum

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Winterswijk heeft een centrum waar het goed vertoeven is, daar wil je zijn!

Relevante documenten voor deze opgave zijn:

 •  Coalitieakkoord gemeente Winterswijk 2019-2022 ‘Winterswijk wint! - Duurzaam en daadkracht d’ran’

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen
 • Het centrum van Winterswijk is een plek waar iedereen gastvrij wordt ontvangen,. Er heerst een prettige en veilige sfeer waarbij zowel de Winterswijker als de bezoeker zich thuis voelt.
 • We hebben een groot winkelareaal en zijn een regionaal koopcentrum, met bezoekers uit de regio en binnenlandse en buitenlandse toeristen. Daarmee zorgen we voor een florerende middenstand
 • We verlengen de verblijfsduur van bezoekers aan het centrum, omdat onze buitenruimte een plek is waar het aantrekkelijk en goed vertoeven is.

Hoe te bereiken?

Terug naar navigatie - Hoe te bereiken?
 • We ontwikkelen samen met belanghebbenden een nieuwe integrale centrumvisie.
 •  We starten met de realisatie van veranderingen in het centrum, die de gezamenlijke partijen hebben afgesproken.

Wat is het resultaat?

Terug naar navigatie - Wat is het resultaat?
 • We ontwikkelen een uitvoeringsagenda voor de opgave Centrum.
  Vanaf september 2020 zijn we aan de slag om een integrale centrumvisie, samen met belanghebbenden (onder andere ABH-City, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Winterswijk, 100%-Winterswijk en de Marktvereniging) te ontwikkelen. Vanuit de visie ontwikkelen we ook de uitvoeringsagenda.
  • De integrale centrumvisie en uitvoeringsagenda zijn opgesteld met een participatietraject met betrokken ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. In verschillende werkgroepen hebben ongeveer 50 betrokkenen meegewerkt aan het samenstellen van deze centrumvisie en uitvoeringsagenda. In september 2021 zijn deze  vastgesteld in de gemeenteraad. Onderdelen van de uitvoeringsagenda zijn onder andere: beleving in het centrum, warenmarkt van de toekomst, evenementenkalender, ondernemerspunt Winterswijk en het betrekken van vastgoedeigenaren.
 • We werkten aan een kwaliteitsimpuls voor de Markt (planvorming).
  • In 2021 stelden we vanuit de centrumvisie een plan op voor de Markt. Er is in 2022 € 900.000 krediet opgenomen voor de herinrichting van de Markt en de opgave Centrum.
  • Voor de herinrichting van de Markt is op basis van de input uit de centrumvisie begonnen met het opstellen van een plan van aanpak om tot die kwaliteitsimpuls te komen. Verschillende (stedenbouwkundige) bureaus hebben inmiddels hun visie en ideeën voor de Markt gepresenteerd.
 • Openbaar toilet en fietsenstallingen
  • Er is een openbaar toilet in het Raadhuis gemaakt. Ook de fietsenstallingen bij het Raadhuis zijn verbeterd door het toevoegen van oplaadpunten. We plaatsten ook nieuwe fietsenstallingen aan de Wieringastraat. 

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren
 • We monitoren leegstaande winkelpanden in het centrum. Het aantal blijft gelijk of neemt af.
 • We tellen bezoekersaantallen in het centrum. Het aantal blijft gelijk of neem toe.
 • We meten de verblijfsduur van bezoekers in het centrum. De tijdsduur blijft gelijk of neemt toe.