Wet normering topinkomens

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens (WNT) moeten de bezoldiging en ontslagvergoeding van de topfunctionarissen worden opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.  Hieronder ziet u deze bedragen. Als topfunctionarissen worden in ieder geval gezien de griffier en de gemeentesecretaris.

WNT de heer Hollander (griffier)

Terug naar navigatie - WNT de heer Hollander (griffier)

In het onderstaand overzicht ziet u de bezoldiging van de griffier.
Bij het opstellen van de jaarstukken 2020 hebben wij bij de bezoldiging over 2020 abusievelijk de bezoldiging uit 2019 opgenomen. 
In onderstaande tabel is dit hersteld. Dit heeft geen verdere gevolgen en leidt niet tot een onverschuldigde betaling.

WNT
Naam de heer Hollander
Functie Griffier
2020 2021
Aanvang en einde functievervulling 01-01-2020 tot en met 01-01-2021 tot en met
31-12-2020 31-12-2021
Omvang dienstverband 1 fte 1 fte
Dienstbetrekking Ja Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 77.717 € 81.610
Beloning betaalbaar op termijn € 16.993 € 13.634
Subtotaal € 94.710 € 95.244
Individueel WNT bezoldigingsmaximum € 201.000 € 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag € 0 € 0
Bezoldiging € 94.710 € 95.244

WNT de heer Goedmakers (gemeentesecretaris)

Terug naar navigatie - WNT de heer Goedmakers (gemeentesecretaris)

In het onderstaand overzicht ziet u de bezoldiging van de gemeentesecretaris. 
Bij het opstellen van de jaarstukken 2020 is bij de bezoldiging over 2020 per abuis een verkeerde datum van aanvang functievervulling opgenomen.
Die hadden wij volgens de WNT-regeling op de eerste dag van de maand moeten zetten.
In onderstaand overzicht is dit hersteld. Dit heeft geen verdere gevolgen en leidt niet tot een onverschuldigde betaling.

WNT
Naam de heer Goedmakers
Functie Interim Gemeentesecretaris
2020 2021
Aanvang en einde functievervulling 1-2-2020 ten en met 01-01-2021 tot en met
31-12-2020 31-12-2021
Omvang dienstverband 1292/1297 x 1 fte= 1,0 fte 1393/1410 x 1 fte = 0,99 fte
Dienstbetrekking Nee Nee
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 161.500 € 174.125
Beloning betaalbaar op termijn € 0 € 0
Subtotaal € 161.500 € 174.125
Individueel WNT bezoldigingsmaximum € 183.929 € 206.480
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag € 0 € 0
Bezoldiging € 161.500 € 174.125